Droga rozwoju ciała, autor André Cognard

Praktyka aikido Hirokazu Kobayashiego (1929-1998), ucznia założyciela Morihei Ueshiby (1883-1969), zakłada wykorzystanie ciała, które wykracza poza jego kontrolę za pomocą woli lub rozwój odruchów. Założyciel Morihei Ueshiba opracował swoje techniki przez analogię z ruchami natury, zwłaszcza obserwując ruch wody.

Aikido Kobayashi, Droga rozwoju ciała >>