Date Event
13/09/2014 - 14/09/2014 Matoian Shihan - Berlin - Aikido seminar Circus Schatzinsel, Berlin
14/10/2014 - 23/10/2014 Cognard Hanshi - Yagyu Aikiken Seminar Yagyu’s Dojo, Nara